Nøglen til Thailand

Nøglen til Thailand

4.11 - 1251 ratings - Source

NA˜GLEN TIL THAILAND Om kultur, kommunikation og ledelse. NAyr man lander i Bangkok, mAcdes man af en moderne storby, der pAy mange mAyder ligner Vesten. Men nAyr man kradser lidt i lakken, viser det sig hurtigt, at alt fungerer helt anderledes, end man er vant til. NAcglen til Thailand er opdelt i 4 dele, der trin for trin giver indblik i den thailandske kultur. Til forskel fra det meste anden litteratur pAy omrAydet nAcjes denne bog ikke med at beskrive, hvordan det thailandske samfund fungerer. Den gAyr spadestikket dybere og forklarer, hvorfor det fungerer, som det gAcr. Gennem en erhvervspsykologisk indfaldsvinkel samles trAydene til konkrete ledelses og kommunikationsvAbrktAcjer. Bogen henvender sig bredt til alle, der vil samarbejde eller hand-le med thaier: Fra entreprenAcren, der vil starte egen virksomhed med et skrabet startbudget, over handelsfolk til folk, der skal lede underafdelinger af multinationale selskaber. Endelig henvender den sig til baglandet, der skal udvAblge og holde kontakt til udstationerede medarbejdere. NAcglen til Thailand bygger pAy en interviewundersAcgelse blandt sAy-vel danske som thailandske erhvervsfolk, pAy eksisterende litteratur samt pAy forfatterens egne erfaringer gennem mere end 20 Ayr. De enkelte emner belyses lAcbende med interviewpersonernes erfaringer og kommentarer.Leje af bolig Det er de fleste steder i Thailand let at leje en bolig. Man vil jAbvnligt kunne se ... I mange tilfAblde kan det lade sig gAcre at leje en bolig i bygninger, der ellers bestAyr af condominiums med salg for Acje. a€For lejligheder er der ikkeanbsp;...


Title:Nøglen til Thailand
Author: Kenno Simonsen
Publisher:BoD – Books on Demand - 2013-02-01
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA